Ngày đăng: 29/04/2011

Kiểm tra tư cách cổ đông

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Hoàn phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự