Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1970

Quá trình công tác:

Thời gianChức vụ
Từ 1991 đến 1996Nhân viên kinh doanh tại Xí nghiệp tằm tơ Sông Châu
Từ 1996 đến 1999Nhân viên phòng kinh doanh tại Nhà máy xi măng Kiện Khê
Từ năm 1999 đến 2000Nhân viên phòng kinh doanh Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý
Từ năm 2000 đến 2003Phó Giám đốc tại Công ty CP Khoáng sản Hà Nam
Từ năm 2004 đến 2007Giám đốc tại Công ty TNHH Thành Mỹ (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội)
Từ năm 2008 đến 5/2015Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Thành Mỹ (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội)
Từ tháng 5 năm 2015 đến nayChủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội