Ngày đăng: 06/10/2015
NHA: Lợi nhuận quý 3 tăng đột biến từ các dự án BĐS
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận sau thuế tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng cũng tăng gần 50 lần so với 9 tháng đầu năm 2014.

Đv: tỷ đồngQ3/2015Q3/2014Tăng9T/20159T/2014Tăng
Doanh thu43,436,06616,7%107,2626,29308%
Giá vốn36,945,23606,3%89,5523,35283,5%
Tỷ lệ giá vốn/doanh thu85,06%86,3% 83,49%88,82% 
LN gộp6,490.83682%17,712,94502%
Chi phí tài chính00,05 0,390,2277,3%
Chi phí QLDN10,7238,9%2,92,4817%
LNST4,270,05754%11,060,215167%

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của NHA trong quý đạt 4,27 tỷ đồng, tăng 87 lần cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty đạt 11,06 tỷ đồng.

Lợi nhuận của công ty có được chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh của công ty. Đại diện công ty cho biết, lãi từ hoạt động kinh doanh này chủ yếu đến từ các dự án mà công ty đang thực hiện là Dự án tại khu đô thị mới Hòa Mạc và Dự án SVĐ Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh.

Ngoài ra, với việc hoàn thành xây dựng Trạm trộn Bê Tông Hoàng Đông và đưa vào sử dụng cũng được xem là nguyên nhân giúp lợi nhuận của công ty tăng cao, cùng với đó giúp giảm khoản xây dựng dở dang của công ty.

 

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, NHA thực hiện 89,4% kế hoạch doanh thu cả năm (120 tỷ đồng) và 92.2% chỉ tiêu lợi nhuận (12 tỷ đồng).