Ngày đăng: 18/04/2012

Thực hiện quy định tại nội dung Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội mã chứng khoán là NHA giải trình biến động giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ phiên giao dịch ngày 11/4/2012 đến phiên giao dịch ngày 17/4/2012 như sau:

–         Từ đầu năm 2012 đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn diễn ra bình thường.

–         Việc mua bán cổ phiếu NHA được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn, quyết định mua bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định. Do đó, việc tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/4/2012 đến ngày 17/4/2012 là theo diễn biến kỳ vọng của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang là kênh đầu tư hấp dẫn, ngoài khả năng kiểm soát của Tổng công ty.

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội cam kết không có bất cứ thông tin nào khác tác động đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư.