Ngày đăng: 10/05/2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội với những nội dung sau:

+ Tên công ty: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

+Tên tiếng Anh: Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

+ Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

+ Điện thoại : (84.3) 513 847756              Fax : (84.3) 513 866689

+ Địa chỉ website:   www.namhanoi.com.vn

+ Vốn điều lệ đăng ký: 58.900.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 58.900.000.000 đồng

+ Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 5.890.000 cổ phiếu

+ Cơ cấu sở hữu: Cổ đông trong nước: 100%, cổ đông nước ngoài: 0%.

+ Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình, Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị và dân cư, Kinh doanh bất động sản, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng.