Ngày đăng: 13/04/2016

Ngày 12/4/2016, ngài PETER ERIC DENNIS – Cổ đông lớn của NHA đến thăm và làm việc tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

Dự buổi tiếp và làm việc với ngài Peter Eric Dennis có Ông Nguyễn Minh Hoàn –Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng giám đốc, Ông Phạm Ngọc Duyến – Phó Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Hoàng Đạo – Kế toán trưởng.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi tình hình sản xuất kinh doanh và một số định hướng phát triển của NHA trong thời gian tới. Buổi làm việc diễn ra tốt đẹp với tinh thần thẳng thắn và cởi mở.