Ngày đăng: 18/06/2010

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

1. Tên công ty:TỔNG CÔNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
2. Địa chỉ trụ sở chính:Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
3. Điện thoại/Fax:03513.847.756 – 03513..866.689
4. Website:namhanoi.com.vn
5. Giấy CNĐKKD:0700.222.689 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 27/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 25/01/2010
6. Vốn điều lệ:58.900.000.000 đồng
7. Tên chứng khoán:Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
8. Loại chứng khoán:Cổ phần phổ thông
9. Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán:

  1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 18/06/2010
  2. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, vui lòng mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phần tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trước 16h00 ngày 18/06/2010
  3. Sau thời điểm trên, Tổng Công ty sẽ ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội. Cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội sẽ được tiếp tục chuyển nhượng sau khi Công ty chính thức niêm yết tại HNX. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 16h00 ngày 18/06/2010.
  4. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu của Tổng công ty được lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  5. Trong thời gian này, Quý cổ đông có nhu cầu điều chỉnh thông tin trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và làm thủ tục lưu ký để giao dịch khi cổ phiếu niêm yết, xin vui lòng liên hệ Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Điện thoại: 03513.847.756 – Fax: 03513..866.689).

Thông báo này được công bố trên Website Tổng Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.

Trân trọng thông báo!